ระบบสามารถใช้งานได้ดีใน Browser Google Chrome

TOT Session call 

Web conference เป็นระบบ TOT Cloud Conference (Session call) สามารถดาวน์โหลด Software การติดตั้งโปรแกรมได้ที่ TOT Cloud Conference
กติกาการใช้ระบบประชุม [คลิก รายละเอียด]
คู่มือการใช้งาน "สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (Attendee)" [คลิก รายละเอียด]
คู่มือการใช้งาน "สำหรับผู้ควบคุมการประชุม (Host)" [คลิก รายละเอียด]
คู่มือการใช้งาน "สำหรับติดตั้งบน Mobile (ระบบปฏิบัติการ ios และ Anroid)" [คลิก รายละเอียด]

VDO Conference 

กติกาขอใช้งานระบบ VDO Conference (Polycom) [คลิก รายละเอียด]
คู่มือการใช้ระบบประชุม คลิก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป การประชุม VDO Conference ไม่สามารถบันทึกวีดีโอในขณะการประชุมได้

ประกาศ!! : เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุม VDO Conference เพื่อให้ได้รับคุณภาพของเสียง และ รับชมภาพ/content ที่ถูกต้อง
    • สสจ. รพศ. รพท. ต้องใช้ Network INTRANET (GIN-CAT) เท่านั้น และ Call ไปยัง 10.19.4.202##ตามด้วยเลขห้อง

กรณีปัญหา :
1) ภาพ Content ไม่แสดง ให้ ถอดและเสียบ สาย HDMI ที่เชื่อมต่อระหว่าง จอกับ CODEC
2) เสียงก้อง สะท้อน ให้ เลือก ECO Cancel ใน Audio Setting ของโปรแกรมจัดการ CODEC (อาจต้องใช้ Remote ในการเลือก)

follow me

ติดตามข่าวสารการประชุมได้ที่ http://www.facebook.com/MophICT
ติดต่อสอบถามที่
ict-moph@health.moph.go.th