รายละเอียด VDO Conference วันที่ 10 ตุลาคม 2562


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ
หัวข้อการประชุม :*ยกเลิก*ประชุมเตรียมการสรรหา คกก. คสช.
ประธานการประชุม :นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :10 ตุลาคม 2562
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :sunthai2556@gmail.com , , pattharapong@nationalhealth.ro.th
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ: "02 590 1015 ห้องรองปลัดฯ นพ.ศุภกิจ 061-405-3553 คุณ ภัทรพงศ์ (สช) "
วันที่จอง :22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:06:21 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :ประชุมชี้แจงนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 11
ประธานการประชุม :นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :10 ตุลาคม 2562
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน :jang6137@hotmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:รุ่งฤดี แก้วชลคราม 086-4995046
วันที่จอง :7 ตุลาคม 2562 เวลา 14:10:38 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference