รายละเอียด VDO Conference วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักอนามัยเจริญพันธุ์
หัวข้อการประชุม :ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายวิวาห์สร้างชาติ
ประธานการประชุม :นพ.บัญชา ค้าของ(รองอธิบดีกรมอนามัย)
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :3 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:02-590-4238
วันที่จอง :30 มกราคม 2563 เวลา 09:53:30 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 1
หัวข้อการประชุม :VDO conf EOC ระดับเขตสุขภาพที่ 1
ประธานการประชุม :ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :3 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :20
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :mint45@hotmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:0898287184 ประชุมร่วมกันระหว่าง เชียงราย , เชียงใหม่, น่าน , แพร่ , พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, รพศ รพท ในเขตสุขภาพที่ 1
วันที่จอง :1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:51:13 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference