รายละเอียด VDO Conference วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองตรวจราชการ
หัวข้อการประชุม :Big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส
ประธานการประชุม :ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม EOC กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
วันที่ใช้งาน :4 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :10:30:00 น. - 11:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :- , -
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:เชิญ นพ.สสจ.+ผอ.รพ. ทั่วประเทศ //คุณบรรเจิด 025901482
Download file นำเสนอ คลิ๊ก
วันที่จอง :3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:43:57 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :มาตรการและแนวทางดำเนินการดูแลผู้ป่วยเข้าข่าย โคโรน่าไวรัส 2019 เขต 11
ประธานการประชุม :นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :4 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:นายเฉลิมชาติ แซ่โค้ว 0855818880
วันที่จอง :3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:13:40 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference