รายละเอียด VDO Conference วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
หัวข้อการประชุม :HR Blue
ประธานการประชุม :ประธาน CHRO เขตสุขภาพที่ 10
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :5 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :8
RoomNumber :##2010
E-Mail ผู้ประสานงาน :hunsa_c@hotmail.com , hunsa_c@hotmail.com
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:
วันที่จอง :3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:40:51 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference