รายละเอียด VDO Conference วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
หัวข้อการประชุม : พิจาราณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เขตสุขภาพที่ 1
ประธานการประชุม : นายแพทย์ขจร วินัยพานิช
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :12 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :10
RoomNumber :##1004
E-Mail ผู้ประสานงาน : nayajnan@gmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ: "0814813338 ประชุมร่วมกันระหว่าง เชียงราย , เชียงใหม่, น่าน , แพร่ , ลำปาง, ลำพูน, รพศ.นครพิงค์ รพท.ศรีสังวาลย์ รพท.พะเยารพท.เชียงคำ รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์รพศ.ลำปาง "
วันที่จอง :5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:20:38 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference