รายละเอียด VDO Conference วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองยา กลุ่มกำหนดมาตรฐาน
หัวข้อการประชุม :*** ยกเลิก การประชุมเพื่อชี้แจงและสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในกรณีการขายยานอกเวลาทำการ หรือไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ขออนุญาตไว้
ประธานการประชุม :รองเลขาธิการ อย. (นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์)
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :14 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :druglaw@fda.moph.go.th , nuntavaluck_p@yahoo.com
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ: "นส.นันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ นส.วรรณนิสา สุดทรวง โทร.025907344, 0985951444 "
วันที่จอง :31 มกราคม 2563 เวลา 14:01:52 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :ติดตามสถานการณ์EOC โคโรนา ครั้งที่ 3
ประธานการประชุม :นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :14 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน :mophregion11@gmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:077284107
วันที่จอง :11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:49:54 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference