รายละเอียด VDO Conference วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :ชี้แจงการประเมิน ITA ไตรมาส 2 ในเขตสุขภาพที่ 8
ประธานการประชุม :จ่าเอกทวี คุณรัตน์
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :18 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :30
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8office@gmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:นายพลพีร์ พรศิรธนานันต์ 042-219207 ต่อ 100
วันที่จอง :5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:23:07 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :ติดตามสถานการณ์ Covid-19 ครั้งที่ 4
ประธานการประชุม :นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม Focus
วันที่ใช้งาน :18 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน :c_ton_@hotmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:077284107
วันที่จอง :17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:18:39 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference