รายละเอียด VDO Conference วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
หัวข้อการประชุม :ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคใต้
ประธานการประชุม :นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :27 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :15
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :phukettm@gmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:นางพุทธชาด สังข์ประพันธ์ 0813978938 ประชุมร่วมกันระหว่าง กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี , พังงา , พัทลุง, ภูเก็ต , ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล , สุราษฎร์ธานี ,
วันที่จอง :5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:57:47 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference