รายละเอียด VDO Conference วันที่ 12 พฤษภาคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองตรวจราชการ
หัวข้อการประชุม :**เปลี่ยนใช้ webex** ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ ปี 64 รอบ 1
ประธานการประชุม :ปลัดกระทรวงฯ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :12 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :moph.inspect@gmail.com , sirinanpp25@gmail.com
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :อนุญาตเผยแพร่
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :อนุญาตเผยแพร่
หมายเหตุ:** ถ่ายทอดจากห้องประชุม 2 ไปยังห้องชัยนาท ** สิรินันท์ พานพิศ โทร 02 590 1602 /087 337 2078
วันที่จอง :18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19:10 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference