More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 30, 2014!

รายละเอียด Web Conference วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.ยะลา
หัวข้อการประชุม :EOC
สถานที่ประชุม :สสจ.ยะลา
วันที่ใช้งาน :17 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :08:00:00 น. - 12:30:00 น.
จำนวน Site :20
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหต :
วันที่จอง :28 มกราคม 2563 เวลา 10:51:28 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.สงขลา
หัวข้อการประชุม :ประชุมทบทวนและกำหนดแนวทางระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ SMS
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :17 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :07:30:00 น. - 17:30:00 น.
จำนวน Site :40
E-Mail ผู้ประสานงาน :plan.ssjsk@gmail.com , arthitpuy@gmail.com
หมายเหต :ทดสอบระบบ 08.00-08.45 เริ่มประชุม 09.00 น เชิญเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมภายในจังหวัดสงขลา ติดต่อห้องข้อมูล 091-8469579
วันที่จอง :30 มกราคม 2563 เวลา 13:15:44 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.พิจิตร
หัวข้อการประชุม :กิจกรรมการออกกำลังกายก้าวท้าใจ
สถานที่ประชุม :สสจ.พิจิตร
วันที่ใช้งาน :17 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Site :25
E-Mail ผู้ประสานงาน :pinitpro@health.moph.go.th ,
หมายเหต :ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการออกกำลังกายก้าวท้าใจ
วันที่จอง :5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:34:24 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมสุขภาพจิต
หัวข้อการประชุม :ติดตามการดำเนินงาน Digital Tranformation
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต
วันที่ใช้งาน :17 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 18:30:00 น.
จำนวน Site :15
E-Mail ผู้ประสานงาน :ict@dmh.mail.go.th , pasist.ict@dmh.mail.go.th
หมายเหต :ทดสอบระบบ Teleconference กรมสุขภาพจิตและหน่วยงานในสังกัด
วันที่จอง :14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:21:06 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference