More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 30, 2014!

รายละเอียด Web Conference วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :โรงพยาบาลศรีธัญญา
หัวข้อการประชุม :ให้บริการตรวจรักษาผ่านวิดีโอคลอกับเรือนจำกลางลางขวาง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม Conference รพ.ศรีธัญญา
วันที่ใช้งาน :18 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Site :2
E-Mail ผู้ประสานงาน :vcharoenroy@gmail.com ,
หมายเหต :ให้บริการตรวจรักษาผ่านวิดีโอคลอกับเรือนจำกลางลางขวาง
วันที่จอง :20 มกราคม 2563 เวลา 18:41:26 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.ระนอง
หัวข้อการประชุม :ติดตามการดำเนินงาน ตัวชี้วัด QOF/PPA จังหวัดระนอง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE
วันที่ใช้งาน :18 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :11:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Site :15
E-Mail ผู้ประสานงาน :w.apidechworapat@gmail.com ,
หมายเหต :คุณวรชิต 090-9866750
วันที่จอง :7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:33:02 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.สกลนคร
หัวข้อการประชุม :ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปกติ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมสสจ.,รพศ,รพท.,รพช.
วันที่ใช้งาน :18 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Site :40
E-Mail ผู้ประสานงาน :wasun.u@health.moph.go.th , richter.patchara@gmail.com
หมายเหต :
วันที่จอง :12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:43:22 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference