More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 30, 2014!

รายละเอียด Web Conference วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :โรงพยาบาลศรีธัญญา
หัวข้อการประชุม :ให้บริการตรวจรักษาผ่านวิดีโอคลอกับศาลปกครอง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม Conference รพ.ศรีธัญญา
วันที่ใช้งาน :20 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Site :2
E-Mail ผู้ประสานงาน :vcharoenroy@gmail.com ,
หมายเหต :ให้บริการตรวจรักษาผ่านวิดีโอคลอกับศาลปกครอง
วันที่จอง :20 มกราคม 2563 เวลา 18:46:00 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.อุทัยธานี
หัวข้อการประชุม :ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคไวรัสโคโรนา 19
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม 3 สสจ.อุทัยธานี
วันที่ใช้งาน :20 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :11:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Site :25
E-Mail ผู้ประสานงาน :pppbbb222@hotmail.com ,
หมายเหต :นายศรศักดิ์ บุญมั่น 091-0983993
วันที่จอง :18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:47:24 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference