More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 30, 2014!

รายละเอียด Web Conference วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :โรงพยาบาลศรีธัญญา
หัวข้อการประชุม :ให้บริการตรวจรักษาผ่านวิดีโอคลอกับเรือนจำกลางลางขวาง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม Conference รพ.ศรีธัญญา
วันที่ใช้งาน :25 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Site :2
E-Mail ผู้ประสานงาน :vcharoenroy@gmail.com ,
หมายเหต :ให้บริการตรวจรักษาผ่านวิดีโอคลอกับเรือนจำกลางลางขวาง
วันที่จอง :20 มกราคม 2563 เวลา 18:42:37 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.สงขลา
หัวข้อการประชุม :แนวทางการปรับกรอบอัตตรากำลัง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :25 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลา :07:30:00 น. - 17:30:00 น.
จำนวน Site :40
E-Mail ผู้ประสานงาน :skonrat.boon@gmail.com , arthitpuy@gmail.com
หมายเหต :ติดต่อ 08195981459
วันที่จอง :21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:10:20 น.
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference